Inclusieve wijkeconomie

Deze workshop gaat over collectief ondernemen, professioneel samenwerken en duurzaam ontwikkelen in een wijk of dorp

Veel van de huidige basisvoorzieningen in een wijk voldoen niet meer. Ze zijn niet duurzaam (bv energievoorziening) of te duur (bv zorg) of niet meer efficiënt (bv inkopen van voedsel, verzekeringen, woonruimte). Hoe ziet een wijk eruit die gaat samenwerken? Gezamenlijk gaat inkopen of produceren? Wat voor basisvoorzieningen zijn daarvoor nodig? Wat levert samenwerken op aan besparingen, banen, geld, welzijn, ruimtelijke kwaliteit?

De doelgroep voor deze workshop zijn ambtenaren en managers die bezig zijn met opgave-gestuurd werken, integrale aanpak, omgevingswet, participatie, ruimtelijke ordening, bewonersinitiatieven, cocreatie, klimaatadaptatie, energietransitie, sociale vraagstukken of dit willen gaan doen.

Er is geen voorkennis vereist.

Inhoud
Tijdens de workshop gaan we aan de slag met het concept van de all inclusive wijk. De all inclusive wijk is een integrale benadering om in een wijk of dorp te werken aan een waardevolle economie, een inclusieve samenleving en een duurzame leefomgeving. Het concept is opgebouwd volgens een aantal principes van de nieuwe economie: samenwerken, waardecreatie, eenheidsdenken, verbinden. In deze workshop van een dag leggen we uit wat het concept van de all inclusive wijk inhoudt, wat participatie-infrastructuur is, welk mechanisme van de nieuwe economie eraan ten grondslag is en wat er nodig is in een wijk of gebied om met de principes van de all inclusive wijk aan de slag te gaan.

Tijdens de workshop nemen de deelnemers zelf een aantal wijken uit hun eigen praktijk onder de loep en maken zij samen een longlist van maatschappelijke businesscases die voor deze gebieden interessant kunnen zijn.

Het resultaat van deze workshop is:

  • Inzicht in de integrale ontwikkelingsmogelijkheden van een wijk;
  • Basiskennis over de methodiek en aanpak van de all inclusive wijk om in die ontwikkeling en veerkracht positief te gaan sturen;
  • Een concreet handelingsperspectief.

Trainers
Carla Onderdelinden is ondernemer en pionier in de nieuwe economie, netwerkbouwer, procesbegeleider en founder van de all inclusive wijk.

Patricia van der Haak is ondernemer en pionier in de nieuwe economie, conceptontwerper en fouder van de all inclusive wijk.

Duur

De workshop Inclusieve wijkeconomie duurt een dag.

Investering
De prijs van een workshop Inclusieve wijkeconomie is op aanvraag.

Onze prijzen zijn standaard inclusief een digitale intake en evaluatie, voorbereiding en uitvoeringskosten en reiskosten van de trainer, maar exclusief accommodatie en cateringkosten.

De gemeente kan de verschuldigde btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de organisatie en logistiek voor dit incompany aanbod kun je direct contact opnemen met:

VNG Academie
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
tel: 070-3738498
E-mail: vngacademie@vng.nl

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!