Follow-up DC 2018

Het Democratic Challenge experimenteer- en leerprogramma is in 2018 afgerond. Daarmee komt uiteraard niet een einde aan (het werk van) de experimenten of het streven naar vitalisering en vernieuwing van de lokale democratie. Op dit moment wordt gewerkt aan de follow-up van het programma na de gemeenteraadsverkiezingen, gericht op actiepunten, doelen en wensen voor Rijk, VNG en gemeenten. De eerste oogst van de gesprekken hierover vindt u hier:

  1. Netwerkgesprekken i.s.m. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  2. Handelingsperspectief lokale democratievernieuwing op basis van bijeenkomst Democratic Challenge Platform
  3. Manifest (concept) groep “Vernieuwende Wethouders”

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!