YOOFORCE

Thema(s):
Overige experimenten

Yooforce is een on- en offline collaborative community voor jongeren die zich graag bemoeien met hun eigen zaken en ideeën hebben over hoe sommige dingen in onze maatschappij anders, beter of slimmer kunnen. Op Yooforce kunnen ze laten horen wat hen bezighoudt. Ze wisselen ideeën uit en bedenken met elkaar oplossingen die misschien niemand nog heeft bedacht. Jongeren moeten meer uitgedaagd worden om mee te denken en zo oplossingen te bieden.

Vernieuwend

Yooforce is een unieke, door ons ontwikkelde methode, voor de realisatie van een collaborative community, gebouwd vanuit een wens tot echte samenwerking, de kern van democratie.
Binnen een collaborative community hebben leden een duidelijk doel of in ieder geval een gedeelde ambitie. Het is duidelijk wie lid is en waarom. Het is een samenwerkingsverband waarbinnen de leden vanuit gedeelde ervaringen en kennis met elkaar aan de slag gaan. Interessante gebruikersstatistieken, rapportages en roadmaps zijn beschikbaar.
Binnen de gemeente kunnen Yooforce events worden gehouden, waar jongeren live met elkaar aan de slag gaan met de “brandende vraag’. Dynamische formats zijn hiervoor ontwikkeld, zoals: een debatbattle, de ideeëngenerator, de rapmachine e.d.

Impact

Jongeren worden onvoldoende uitgenodigd en uitgedaagd om maatschappelijk van betekenis te zijn. Ze kunnen meer betekenen voor hun omgeving en zichzelf dan ze vaak weten en geleerd hebben. Als zij op de juiste manier worden benaderd met de juiste middelen en aanpak, zijn zij in staat, op hun eigen wijze, een positieve bijdrage leven aan de lokale democratie.
Op het platform hebben gemeenten de mogelijkheid een “BRANDENDE VRAAG” te stellen aan de jongeren. Een vraag over ieder onderwerp dat binnen de gemeente belangrijk wordt gevonden en waarvoor zij de frisse blik van deze doorgaans moeilijk bereikbare jonge mensen hard nodig hebben. Met elkaar gaan wij er voor zorgen dat goeie ideeën en plannen ook echt werkelijkheid worden.
Op deze manier leveren we een unieke bijdrage aan lokale democratie. Passend bij deze jonge, hybride generatie, die slimmer en creatiever is dan ooit. En die we hard nodig hebben om de grote thema’s van de toekomst op te lossen.
Kritische jongeren, die zonder invloed van bestaande conventies en politiek, recht hebben op directe invloed op hun eigen leefomgeving.

Overdraagbaar

Tijdens de Yooforce-live evenementen worden jongeren uitgenodigd zich verantwoordelijk te voelen voor hun directe leefomgeving. De resultaten van deze lokale evenementen worden vervolgens gedeeld op het online Yooforce platform, zodat andere gemeenten (en de rest van Nederland) kennis en inspiratie kunnen opdoen. Informatieoverdracht verloopt dus van lokaal en live naar landelijk en online. Het platform is ingericht dat het een bron van informatie en inspiratie is.
Op een speciale “Democratic Newsfeed” worden de interessante projecten/plannen
van gemeenten inhoudelijk en visueel zichtbaar en daarmee overdraagbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *