Democracy by Design

Thema(s):
Overige experimenten

HOW A GLOBAL MOVEMENT TAKES OFF IN THE HAGUE AND IMPROVES DEMOCRACIES WORLDWIDE WITH VIRTUAL AND TANGIBLE DESIGNS

Kun je de vaardigheden, processen en tradities van de ontwerpdiscipline gebruiken om democratie te introduceren en verbeteren? Is het omarmen van democratie als ontwerpprincipe een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken? Kan een groeiende groep ontwerpers zo de instrumenten aanreiken voor mensen over heel de wereld om hun bestuursvorm te verbeteren?

Democratie is meer dan wetten en politiek. We geven het dagelijks vorm met kleding, speeches, rapporten, media, openbare ruimten en gebouwen. De Democracy by Design beweging die we in Den Haag en voor Den Haag starten levert de principes en ontwerpen om bewust vorm te geven aan democratie; van stembiljetten, kiesstelsels, medialandschappen tot entrees van publieke gebouwen en online services.

Dat begint in 2015 en 2016 met vier ateliers waarin internationale en Haagse ontwerpers met studenten samenwerken aan urgente democratische vraagstukken.

Het vervolg is een internationale beweging met nieuwe producten en diensten, summer schools, internationale projecten, gespecialiseerde bureaus, publicaties en congressen waardoor het bewust vormgeven van democratie de veiligheid, rechtvaardigheid en voorspoed van mensen wereldwijd daadwerkelijk verbetert.

Wereldwijd staat het bestuur van samenlevingen ter discussie. Ook in democratieën. Zelfs de meest actieve pleitbezorgers van democratie uiten publiek hun ontevredenheid over de staat van de lokale, nationale en internationale democratische systemen.

David van Reybrouck heeft met zijn essay Tegen Verkiezingen bewezen dat je op een opbouwende, positieve manier nieuwe vormen van fundamentele onderdelen van de democratie kunt onderzoeken. Maar het blijft bij een essay. De internationale Occupy beweging heeft een opzwepende campagne gevoerd, maar verzandde als zelfgekozen buitenstaander in haar eigen gesprek. In Nederland verdween de G500 geruisloos van het toneel na een korte mediahype.

Beschouwen en demonstreren winnen aan kracht met concrete toepassingen. Wij denken dat design als concrete, scheppende discipline een verschil kan maken; dat het concept Democracy by Design een internationale beweging kan voeden die zich op een praktische manier toelegt op het bewust ingrijpen in democratische systemen.

Met de beste ontwerpers, bureaus, universiteiten en overheden en vanaf aanvang een uitnodigende, internationale houding bouwen we aan een duurzame beweging met slagkracht, snelheid en kwaliteit.

Hoe?
De vorm van Occupy is de bezetting; van Anonymous de DDoS aanval; Democracy by Design start met het publieke atelier voor unsolicited design. In een reeks van vier ateliers met internationale gasten van ’s wereld meest vooraanstaande bureaus, zoals Frog, Ideo, Landor Associates, Pentagram en Dumbar, werken we met voornamelijk Haagse ontwerpers en studenten aan ontwerpen die de democratie kunnen verbeteren. Daarnaast bestuderen we bestaande voorbeelden van ontwerpen die een positieve bijdrage aan de democratie leveren om hun principes te doorgronden.

Hierbij werken we in Den Haag samen met de beste Haagse ontwerpers en de studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst, Centre for Innovation Den Haag Campus, netwerkorganisaties als DesignThinkers en natuurlijk de internationale gemeenschap in Den Haag, waaronder The Hague Centre for Global Justice, Hiil en Hivos, naast domeinspecifieke organisaties als Netwerk Democratie, Bits of Freedom en NIMD.

De ateliers vinden plaats op een inspirerende plek in Den Haag. Per atelier staat een degelijk afgebakende probleemstelling centraal die wordt bepaald door een onafhankelijke programmaraad. De ateliers worden uitvoerig gedocumenteerd en online in (inter)nationale media gepresenteerd met een duidelijke kop en staart. Telkens wordt ook een publiek onderdeel georganiseerd met lezingen en debat. De voertaal is Engels. De uitkomst tweetalig.

Duurzaam & haalbaar
We vragen een bijdrage voor het organiseren van vier open ateliers in 2015. We vormen in het eerste jaar een kleine projectorganisatie, maar streven naar een permanente organisatie. De ateliervorm kan direct door anderen worden herhaald.

Bij succes starten we in de loop van 2015 een aparte organisatie om de beweging te coördineren, met financiering door middel van licensering, lidmaatschap en subsidie. Het programmamanagement in het startjaar 2015 ligt in handen van Dutch Coast binnen een consortium met LUST, Centre for Innovation Campus The Hague en KABK.

Dutch Coast is een Haags bureau voor technology en business development. Naast projecten voor opdrachtgevers en eigen research & development levert Dutch Coast samen met een groeiend aantal partners een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ondernemerschap en innovatie in de Haagse regio. Border Sessions, Haagse Makers en de aankomende Connectivity Accelerator zijn daar concrete resultaten van. Dutch Coast is fellow van het aankomende The Hague International Centre for Civic Hacks dat in oktober haar deuren officieel zal openen.

We zijn goed bekend met de relevante lokale en nationale netwerken, hebben slagkracht en organisatievermogen en passie voor creatieve innovatie.

Vernieuwend

Ons project leidt tot concrete producten, diensten en ruimtes en start een debat over vorm, gebruik en democratische waarden. Zo kan een plein, een stoel, een raadzaal of een app meer of minder democratisch worden. Door op deze manier aan democratie te werken vergroten we de tastbaarheid en maken we keuzes explicieter. We verbinden de creatieve klasse aan het vernieuwen aan de democratie en leggen zo een verbinding tussen ontwerpers en bestuurskundigen. We bieden mensen middelen om de democratie te beoordelen en zelf te verbeteren door het vormgeven van nieuwe diensten, producten en ruimtes.

Impact

Resultaten & Impact
Op korte termijn leveren de ateliers minstens 4 concrete prototypes van ontwerpen van onderdelen van het democratisch systeem, inclusief de eerste ontwerpprincipes van goed democratisch ontwerp.

Over drie jaar is er een volwassen debat over vorm en democratie waardoor diensten, producten en ruimtes beter worden ontworpen.

Overdraagbaar

Op lange termijn willen we een wereldwijde stroming starten die in bestaande en nieuwe democratieën tastbare sporen nalaat. Wij willen de (Haagse) creatieve klasse in al haar facetten betrekken bij het ontwerp van de democratie. Dit kan bij succes stapsgewijs uitmonden in een Haags autonoom instituut dat zich richt op ontwerp voor de democratie in de meest brede zin van het woord. Reizende tentoonstellingen, commerciële opdrachten, conferenties, internationale journals, het zijn allemaal middelen die we ons eenvoudig voor de geest kunnen halen. Bedenk dat de KABK er een speciale zomerschool aan wijdt in samenwerking met Campus Den Haag. Dat 10 grote ontwerpers met hun succesvolle bureaus uitvliegen naar Nairobi, Peking, Moskou en Sao Paolo.

Maar we lopen hier op de zaken vooruit. Een instituut, beweging, gemeenschap; we zullen verder gaan op de wijze die werkt. We starten klein en nauwkeurig met vier concrete ateliers en deelbare resultaten in de lokale democratie van Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *