Vernieuwing in de lokale democratie en de rol van het raadslid

Jeroen van Urk: “Democratie is een werkwoord. Het ademt activiteit en energie uit. Om dat vast te houden nodig ik u uit voor de inspiratiebijeenkomst voor raadsleden uit West-Brabant “Vernieuwing in de lokale democratie en de rol van het raadslid” op 6 september 2017. Ik doe dat als gastheer, op aangeven van alle 19 raadsgriffiers van de regio West-Brabant en Tholen.”

Het gaat om u!

Onderwerp van de inspiratiebijeenkomst bent u zelf: in uw rol als raadslid te midden van alle maatschappelijke ontwikkelingen, digitalisering, burger- en overheidsparticipatie en nieuwe vormen van democratie. U die met vragen zit over hoe u in uw rol het meest effectief kunt zijn. Maar het gaat niet alleen om raadsleden in dat democratische spel. Ook partijbestuurders, collega-raadsvoorzitters, kandidaat-raadsleden, wethouders, secretarissen, en ambtelijk adviseurs spelen mee. En eveneens uw buurvrouw, de slager, de winkelier en de voorzitter van de voetbalclub zijn welkom. Als ieder raadslid nu eens één inwoner meeneemt! Vragen waar raadsleden in de aanloop naar de verkiezingen van 2018 mee te maken hebben zijn:

• Waar ligt het zwaartepunt van mijn werk voor de gemeente, nu ik om me heen zie dat veel maatschappelijke opgaven door of samen met partners buiten de gemeente worden opgepakt?

• Hoe kan ik bij inwonersinitiatieven de grootste meerwaarde als volksvertegenwoordiger hebben? Wat betekent het voor mijn controlerende rol als de voorstellen van het college samen met de inwoners zijn voorbereid? Controleer ik dan de inwoners?

• Is de doe-democratie niet eigenlijk een uitholling van mijn rol als volksvertegenwoordiger?

• Hoe kan ik als raadslid de afstand tussen politiek en inwoners verkleinen?

Deze vragen en dilemma’s zijn in tijden van allerlei democratische experimenten logisch en herkenbaar. We zien ze door het hele land en daarbuiten. Als raadsvoorzitter wil ik graag een bijdrage leveren aan het faciliteren en vooral ook vérder brengen van de discussie. We zien allemaal de beweging en vinden dat we ermee aan de slag moeten. Maar hoe we dat doen is spannend. We moeten zorgen dat de veelheid aan initiatieven en experimenten niet zorgt voor scepsis en stilstand. Dan helpt maar één ding tegen: onderzoeken en leren. Want we weten dat democratie met elkaar hard werken is. We hebben een mix van smaakmakers uit de wetenschap, bestuur en praktijk uitgenodigd om zich samen met u te buigen over de beantwoording van de vragen en het zoeken naar richting.

 

Lees meer