Conferentie nieuwe democratie

In de bijeenkomst ‘Nieuwe Democratie’ wordt je meegenomen in ervaringen, inzichten, de opgaven en oplossingsrichtingen voor de komende jaren. Ben je er ook bij?