Atiumlezing ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’ op 22 februari 2018

Op donderdag 22 februari 2018 organiseert de VNG de Atriumlezing Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’ met Miranda de Vries.

Miranda de Vries is burgemeester van Etten-Leur en lid van de ROB. Zij is gepromo­veerd politicoloog en denkt graag na over de inrichting van het openbaar bestuur en de vraag hoe inwo­ners daar een goede rol in kunnen vervul­len en hoe de overheid daarop aan kan sluiten. Job Cohen zal de bijeenkomst modereren.

Na de gemeenteraadsverkiezingen beginnen tal van burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs aan de belangrijke taak om afspraken te maken voor een nieuwe raadsperiode. Kan een akkoord op een nieuwe manier tot stand komen? En hoe gaat u daar­bij te werk?U bent van harte uitgenodigd!

De lezing vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in het Atrium van de VNG (Nassaulaan 12, Den Haag). Aansluitend vindt een borrel plaats.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Meer informatie of vragen
Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer. We stellen het op prijs wanneer u deze verder wilt verspreiden in uw eigen netwerk.

Heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurszaken van de VNG, via 06–57593274 of via atriumlezing@vng.nl.