Dorps- en wijkdemocratie strijkt neer in Elden!

Op dinsdag 25 april vond de tweede bijeenkomst van de leerkring dorps- en wijkdemocratie plaats in Elden (Arnhem). DC-experiment ‘Bewoners als Bestuurders’ en de dorpsraad van Elden, in samenwerking met de gemeente Arnhem, traden op als gastheer van wat een zeer waardevolle bijeenkomst zou worden.

Na een gezamenlijk diner van bijzonder smakelijke lokale pizza’s trapte Ernie Hoffmeister (Wijkteam Leefomgeving) de bijeenkomst af met een mooie introductie over de nieuwe aanpak van de gemeente Arnhem: Van Wijken Weten. In deze vraaggerichte aanpak is er meer ruimte voor bewoners om inspraak en zeggenschap te hebben bij budgettaire beslissingen die de wijken en dorpen binnen gemeente Arnhem aangaan.

Vervolgens nam Petra van Houdt (inwonster Elden & lid van de Denktank) het woord om haar DC-experiment Bewoners als Bestuurders toe te lichten. Dit initiatief stond los van de nieuwe aanpak van de gemeente en kwam voort uit de Petra’s wens om wat te veranderen aan de ‘ikjes-samenleving’. Dit experiment sloot bijzonder goed aan bij Van Wijken Weten en de vragen waar de dorpsraad en de Denktank van Elden mee rondliepen: 1) hoe de mensen in Elden bewust te maken van de nieuwe aanpak en 2) hoe alle inwoners van Elden een stem te geven. (optioneel: De Denktank werd opgericht omdat niet iedereen binnen Elden lid was van de dorpsraad en men graag een onafhankelijke club bezig zag met deze belangrijke vragen.

Na een korte reflectie op deze mooie initiatieven werden de aanwezigen opgedeeld in kleine groepen. Ze gingen in gesprek over wat nu democratische waarden zijn vanuit een bewonersperspectief. En wat vinden bewoners nu belangrijk? Zijn dit democratische waarden? Het antwoord op deze vragen werd vervolgens vergeleken met de democratische waarden die men vond passen bij een gemeentelijk perspectief.

Ter afsluiting zijn de verschillende uitkomsten besproken en is er een biertje en wijntje gedronken. Tevens werd de locatie vastgesteld voor de derde bijeenkomst: Ysselsteyn in (het mooie, geweldige, pittoreske, prachtige en landelijke) Limburg.