Dilemma’s van de Digitale Democratie

De afgelopen jaren hebben burgers, politici en overheden in binnen- en buitenland op diverse manieren gebruik gemaakt van internet en sociale media om burgers te consulteren of betrekken. Met als doel om burgers beter te informeren, de dialoog tussen burger en politiek te versterken en meer gebruik te maken van de inbreng van burgers.

Tegelijkertijd brengt het gebruik van internet en sociale media vragen met zich met mee wat betreft representativiteit, legitimiteit en effectiviteit. Deze vragen worden des te relevanter in het licht van de groeiende discussie – op initiatief van het kabinet – over de doe-democratie en de participatiesamenleving.

In het project dilemma’s van de digitale democratie gaat het Rathenau Instituut op zoek naar de kansen en uitdagingen die het gebruik van internet en sociale media opleveren voor het functioneren van het Nederlandse parlement. Lees meer