Democratie in Actie

De Democratic Challenge stopt, maar we blijven natuurlijk werken aan een vitale lokale democratie. BZK en VNG zijn momenteel bezig met de voorbereiding van een nieuw 4-jarig project Democratie in Actie. Het is een project voor/door/met gemeenten dat de komende maanden inhoud moet krijgen. We nodigen jullie nadrukkelijk uit om mee te denken over de invulling van Democratie in Actie.

Als input voor het nieuwe project gebruiken we oa de evaluatie van de Democratic Challenge, een analyse van alle nieuwe collegeprogramma’s en we organiseren in mei-juni een aantal regionale ontwerpsessies. De start van Democratie in Actie is in het najaar, tijdens de Dag van de Lokale Democratie 2018. Wil je meedenken over de invulling van dit nieuwe project? Mail dan aan D-loket@vng.nl.

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!