Deep Democracy

In Nederland hebben we goede tradities om invulling te geven aan democratie. We zijn gewend om belanghebbenden te betrekken bij (voorgenomen) beleid en in de politieke organen weten we te ‘polderen’ om een zo groot mogelijke meerderheid te krijgen. Tegelijkertijd valt er ook nog veel te winnen. Te vaak komt het voor dat in een Raad de oppositie buiten spel blijft staan, en te vaak komt het voor dat bewoners en andere belanghebbenden, klagen over de wijze waarop zij zijn gehoord.

Deep democracy, biedt een kader en werkwijzen om dit soort processen te optimaliseren. Ondanks verschillen in posities kunnen we dialogen ontwerpen waarin echte gesprekken gevoerd worden op basis van gelijkwaardigheid en waarin alle standpunten worden gehoord. Alle deelnemers leveren een virtueel stukje van de gezamenlijke puzzel. In de dialoog ontstaat een flow waarin nieuwe inzichten ontstaan. Op basis daarvan kunnen besluiten (en afspraken) worden genomen die ook ‘inclusief’ zijn. Uitgangspunt daarbij is: voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het meerderheidsbesluit. De filosofie en aanpak van deep democracy zijn ook behulpzaam bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van processen van inspraak en zeggenschap.

Deep democracy (Arnold Mindell / Greg en Myrna Lewis) is deels in de jaren negentig ontwikkeld in postapartheid Zuid Afrika om in het bedrijfsleven de waarde van diversiteit te leren benutten (Lewis Method). En deels in een grote diversiteit aan groepswerk en werken in conflicthaarden over de hele wereld (Mindell en Lewis). Deep democracy is diep omdat het verder gaat dan conventionele methoden voor dialoog en besluitvorming. Waarden, emoties, gehechtheden, vooroordelen worden gehoord en blokkades kunnen worden opgeruimd.

 

Inhoud van de module

Centraal staat ‘dialoog en besluitvorming’. Hoe ontwerp en begeleid je een dialoog waarin ieder wordt gehoord, verschillen worden gewaardeerd en polarisatie productief wordt. We oefenen tevens besluitvorming waarin de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen.

Deep Democracy biedt ook inzichten en aanpakken:

  • waarmee polarisatie begrepen en productief gemaakt kan worden;
  • die helpen om participatieprocessen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren;
  • die helpen om lastige groepsprocessen te hanteren en conflicten op te lossen.
    Ook is het interessant om aan de hand van inzichten en methoden uit Deep Democracy een goed gesprek te voeren over ‘onze democratie’.

Doel
Deep Democracy biedt inzichten, gereedschappen en een manier van faciliteren:

  • waarmee je gemakkelijker een inclusieve dialoog voert, ook in grote groepen;
  • die helpen door te krijgen  wat er echt speelt in de groep (onderstroom);
  • waarmee besluiten worden genomen die gedragen worden door alle deelnemers, ook als het er veel zijn;
  • die helpen om te snappen hoe polarisatie werkt en dat productief te maken en die je in staat stellen om lastige groeps-processen te hanteren en conflicten op te lossen;
  • die een raamwerk bieden om processen van participatie te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Doelgroep
De module Deep Democracy is geschikt voor gemeenteraad, ambtenaren, bestuurders en/of gemengde groepen.

 

Programma

Het exacte programma wordt op maat ingevuld met de belangstellenden

Duur

Een training Deep Democracy wordt op maat gemaakt. De docent kan een dagdeel verzorgen ter introductie of meerdere dagdelen waar er concreet gewerkt wordt met een casus.

De training bestaat altijd uit een deel theorie en een deel ervaren en doen.

Investering
De prijs van een training Deep Democracy is op aanvraag.

Onze prijzen zijn standaard inclusief een digitale intake en evaluatie, voorbereiding en uitvoeringskosten en reiskosten van de trainer, maar exclusief accommodatie en cateringkosten.

De gemeente kan de verschuldigde btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de organisatie en logistiek voor dit incompany aanbod kun je direct contact opnemen met:

VNG Academie
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
tel: 070-3738498
E-mail: vngacademie@vng.nl

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!