DC Producten

Samen leren en werken aan de stad
Breda Begroot
Z-Battle
Experimenteren met de raad
Gemeenschapskunst met KHOR II in Rimburg
Mooi, Mooier Middelland
Raad op pad
D'ran festival
Burgerbegroting in Nederland (handreiking)
Eerste hulp bij overheidsparticipatie
Gemeenteraad & Zeggenschap
Toolkit Loting
Toolkit Overheidsparticipatie & Veranderprocessen
Democratisch zakboekje
Experimentenwaaier
Lokale democratie special
Dorps- en wijkdemocratie
Handreiking burgeraudits
Handreiking kernendemocratie
Democratisch initiatief
Essay burgerjournalistiek
Democratische vaardigheden
Lokaal democratisch akkoord
Burgeraudits
Raadgever vernieuwing lokale democratie
Raadgever lokaal democratisch akkoord
Overheidsparticipatie en omgevingswet

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.