DC in de media

Wat werd geschreven over de DC?

Drie jaar experimenteren met lokale democratie zorgt logischerwijs ook voor drie jaar aan nieuws over de lokale democratie en de Democratic Challenge. In dit document hebben we geprobeerd een uitgebreide bloemlezing van die nieuwtjes te verzamelen. Dit zorgt voor een mooie lijst, van harde kritiek tot een hart onder de riem en van kleine stukken in de kantlijn tot wetenschappelijke artikelen die onze handreikingen gebruiken. Laten we eens kijken wat er zoal over ons gezegd is.

De opiniestukken zijn de meest brede groep reacties, die inhoudelijk waarschijnlijk ook het meest interessant is. En dan tellen we de opinies die ons niet expliciet noemen niet eens mee. Hier worden pleidooien gegeven voor én tegen Democratic Challenge en democratische vernieuwing. In de meest recente publicaties wordt er in gegaan op het wel en wee van participatie (‘Al dat Participeren, hoe gaat dat?’, NRC). Aan de ene kant beschreven vanuit de kracht van bewoners die hun belangen willen verdedigen en aan de andere kant vanuit het punt dat er bijvoorbeeld een ’civiele kern’ bestaat van mensen die ook wel worden omschreven als de participatie-elite. Gijsbert van Es gaat daar ook op in wanneer hij recentelijk schreef over democratische proefjes, zoals hij het noemt. ”Die kritiek snijdt hout, ten dele. Maar ik ben een optimist, misschien zelfs wel een idealist. Ik geloof in de kracht en noodzaak van actief burgerschap”, deelt Gijsbert (in ‘Hulde aan het raadslid. Hij zet zich in voor ons’, NRC).

Maar niet alleen opinies zorgen dat we kunnen leren. We willen natuurlijk ook weten wat bestuurders, burgers en volksvertegenwoordigers willen. Dat brengt mij bij het tweede type artikelen: een handjevol nieuwtjes zijn als het ware testimonials van (vooral) bestuurders die inzien dat het nodig is om bestuurlijk te vernieuwen of hun ervaringen delen over hun lokale experiment. Meestal benoemen ze daar dan ook waar zij nog moeite mee hebben, waar zij nog vragen over hebben of wat zij niet goed kunnen veranderen in hun gemeente.

De Democratic Challenge is begonnen als experiment, verzamelde experimenten en kon leren van experimenten. Natuurlijk komen die ook in het nieuws! Er gingen een hoop nieuwsberichten over de implementatie van democratische vernieuwingen in gemeentes, met soms ook een kleine terugblik. Initiatiefnemer zelf komen dan direct aan het woord, wat natuurlijk fantastisch is. Zij dragen namelijk ons experiment, zij trekken de kar, dus zij verdienen ook een mooi bericht. Van een roze loper in Bedum tot nieuwe democratie in Limburg, over heel het land mochten we trotste voorlopers ontdekken.

Naast het lokale zijn we ook terug te vinden in het wetenschappelijke: we worden genoemd in maar liefst twee artikelen in het tijdschrift Bestuurswetenschappen. Een is van Frank Hendriks en een is van Vincent van Stipdonk & Marije van den Berg. Beiden komen uit een lezenswaardige uitgave van januari 2018. Hendriks stelt de vraag: aan de hand van welke principes toets je nou bestuurlijke innovatie? Hij geeft de vijf principes van DC als voorbeeld: inclusie, zeggenschap, transparantie, deliberatie en checks and balances. Ook Van Stipdonk en Van den Berg zoeken naar criteria voor hun kleine onderzoek en die vinden zij o.a. bij DC door het gebruik van de Democratische Bril voor het analyseren van democratische processen in en om de raad. Zulke criteria laten duidelijk zien dat we bruikbare tools kunnen ontwikkelen met onze Democratic Challenge. Prachtig om te zien!

Een groslijst van publicaties waarin de DC wordt genoemd is op de volgende pagina te vinden. Waarschijnlijk is hij niet uitputtend, maar benaderd deze lijst wel veel van de artikelen die zijn geschreven dankzij (in)directe input van Democratic Challenge.

Publicatielijst

Opinies

Lokale initiatieven

Wetenschappelijk tijdschrift

  • In Bestuurswetenschappen: Vincent van Stipdonk en Marije van den Berg, ‘Gemeenteraadslid in de meervoudige democratie: hoe dan?!’, BW 2018-1, p. 86-101
  • In Bestuurswetenschappen: Frank Hendriks, ‘Leidende principes voor bestuurlijke innovatie: naar een robuust referentiekader’, BW 2018-1, p. 45-63

Binnenlands Bestuur (alle DC-artikelen!)

Lokale bestuurders benoemen belang

 

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!