Code Oranje

Op 24 oktober j.l. is Code Oranje gelanceerd. Code Oranje is een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers heeft de Code Oranje afgekondigd. Code Oranje gaat over de staat van onze huidige politieke democratie. Die verdient een grondig herontwerp en dit vraagstuk is urgent. De landelijke verkiezingen in 2017 en de gemeentelijke verkiezingen in 2018 moeten het kantelpunt vormen om de nieuwe democratie te realiseren.

De Democratic Challenge ziet dezelfde urgentie. Wij zullen daarom Code Oranje blijven volgen en aansluiten bij verschillende discussies.

Zo hebben we hebben een bijeenkomst over de voorhoedegemeenten bijgewoond: “Na een roerige Amerikaanse verkiezingsnacht kwam een groep Code Oranje-betrokkenen bijeen in Amersfoort onder aanvoering van Bert Blase. De noodzaak voor een radicale verandering, die nu nóg evidenter is, werd gedeeld door de groep raadsleden, burgemeesters, DC-ers en andere vernieuwingsgezinden. Ze bogen zich met name over de vraag: wat betekent het om een voorlopersgemeente te zijn die radicaal gaat vernieuwen, en wat is daarvoor nodig? Na een zinvolle discussie kwam de groep tot de conclusie dat het zo snel mogelijk tijd is voor actie: de komende weken wordt samen met potentiële voorlopersgemeenten gekeken naar hoe zij aankijken tegen deze vraag. Wordt vervolgd!”

Ook op de hoogte blijven en/of mee discussiëren? Dat kan! Code Oranje maakt gebruik van een online discussieplatform. Leuk feitje: het platform is te vinden op Civocracy, een van de DC-experimenten. Meld je hier aan.

 

Code Oranje in de media: