Aan de slag met …

Gemeenteraad & zeggenschap!

Nederland wordt meer en meer een netwerksamenleving, waarin ‘de overheid’ een van de vele partners is Want naast de bekende representatieve democratie zijn er allerlei vormen ontstaan van participatieve democratie en doe-democratie; Vormen die elkaar soms raken, soms negeren, soms versterken. Samen vormen zij wat we zijn gaan noemen de meervoudige democratie. In het sociale domein hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen die eerst bij Rijk en Provincie lag en binnenkort zal ook in het ruimtelijk domein de Omgevingswet voor decentralisatie naar gemeenten zorgen, waarbij initiatief uit de gemeenschap leidend moet zijn. We zien discussies ontstaan over de verdeling van zeggenschap: bij wie hoort de macht over de publieke zaak en de publieke ruimte? We herordenen en heronderhandelen zeggenschap. Soms draagt het lokale bestuur zeggenschap over aan groepen inwoners of ondernemers, soms vraagt de gemeenschap de gemeente juist in te grijpen, of trekt de gemeenteraad verantwoordelijkheid naar zich toe. En soms ook willen landelijke volksvertegenwoordigers van de weeromstuit ingrijpen in lokale zeggenschap van gemeentebesturen.

Wat betekent het delen van zeggenschap voor verantwoording, rekenschap en de rol van de raad? Hoe democratisch vergaderen we? Welke nieuwe vormen zijn er die meer plezier en minder druk opleveren? Hoe zijn partijen bezig met democratie en democratische vernieuwing? Checks & balances op lokaal niveau! Welke rol spelen burgers bij het ‘controleren’ van de gemeente? Wat kunnen we leren van gemeenten of raden die stappen durven zetten? Welk democratisch kompas gebruiken raadsleden bij hun afwegingen? Hoe ziet een ‘democratische bril’ voor raadsleden eruit?

Deze en  andere vragen worden beantwoord in de onderstaande producten:

Draaiboek verschillige raad
Draaiboek verschillige raad Binnenkort online!
Vernieuwing politieke partijen
Vernieuwing politieke partijen Binnenkort online!

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!