Aan de slag met …

Checks & balances!

Wat betekent het in de praktijk als burgers aan de achterkant van het beleidsproces participeren? Belangrijk onderdeel van die zoektocht vormt de afbakening van deze vorm van participatie – die we ook wel ‘burgeraudits’ noemen – en het in kaart brengen van mogelijkheden daarbinnen.  Dat gaat onder andere over formele ontwerpkeuzes. Hebben burgeraudits bijvoorbeeld professionaliteitseisen? Welke bevoegdheden hebben zij? Hoe worden burgers geselecteerd? En hoe verhouden zij zich tot andere vormen van evaluatie en controle?  Maar ook om de vraag hoe je vervolgens de energie, inzichten en expertise in de maatschappij zo goed mogelijk kan benutten, op een manier die past bij de leefwereld van de burgers maar ook aansluit bij beleidsdoelen van de gemeente.

Deze en andere vragen worden beantwoord in de onderstaande producten:

Toolbox checks & balances
Toolbox checks & balances Toolbox binnenkort online!

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!