Aan de slag met …

Burgerdemocratie!

Burgers die betrokken zijn bij burgerinitiatieven zijn niet zonder meer representatief voor alle burgers in de buurt of dorp. Het is belangrijk dat de belangen van andere burgers ook aan bod komen. Hans Kessens (van experiment “Naar hogere spelniveaus in ‘buurtkracht en buurtdemocratie /Buurtkiep” in Den Bosch) gaat op dergelijke vraagstukken in. Hij benadrukt dat het streven naar wijk- en dorpsdemocratie vraagt om verantwoord democratisch handelen, vooral ook van de bewoners zelf. Dat zouden zij zelf moeten organiseren. Daarbij gaat het om democratische waarden als: Voor-én tegenspraak organiseren (initiatiefnemers staan open voor tegenspraak en weten deze ook te organiseren), Openheid (initiatieven sluiten geen deelnemers uit; de discussie over idee en uitvoering wordt in openheid gevoerd) en Verbinden (het vermogen om belangen te kunnen verenigen en op een goede manier kunnen omgaan met minderheden/meerderheden). In de onderstaande producten gaat men aan de slag met deze uitdagingen. 

Handreiking Dorps- en wijkdemocratie
Handreiking Dorps- en wijkdemocratie Najaar 2017 online!
Woordenboek democratische initiatieven
Woordenboek democratische initiatieven Binnenkort online!

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!