Aan de slag met …

Burgerbegroting!

Een burgerbegroting is een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen. Bijvoorbeeld van de gemeente of maatschappelijke partijen. Daardoor komen burgers dichter bij de besluitvorming van de gemeentebegroting. En bij de gemeente. De burgerbegroting gaat dus over zeggenschap, maar ook over deliberatie en gemeenschapsvorming. Waarden die relevant zijn voor knelpunten in de uitvoering en uitwerking: Hoe kom je tot het besluit om een burgerbegroting te organiseren? En hoe betrek je iedereen, en niet alleen de usual suspects? Bovendien heeft de burgerbegroting geen vast omlijnde blauwdruk. Start je bij de begroting of bij de ambities van inwoners? Leg je de invulling een vrij te besteden budget voor aan de bewoners, of geef je bewoners invloed op de begroting?

Deze en andere vragen worden beantwoord in de onderstaande producten:

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!